Blog

Stefan Żeromski - 92. rocznica śmierci

Stefan ŻEROMSKI

(1864 -1925)

92. rocznica śmierci jednego z najznakomitszych synów ziemi kieleckiej,

jednego z założycieli i pomysłodawców utworzenia

Warszawskiego Klubu Ziemi Kieleckiej

pod hasłem:

„Nie ma Ojczyzny bez Kielecczyzny”

 

 

 

Cześć Jego Pamięci !!!

 

 

 

Prezes WKPZK  Wiesław Osuchowski

wraz z Zarządem i Członkami Klubu


Warszawa, listopad 2017