Blog

Spotkanie przedstawicieli WKPZK z p. ANDRZEJEM BĘTKOWSKIM Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

6. października 2019r. przedstawiciele Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej: prezes p. Wiesław Osuchowski oraz I wiceprezes p. Roman Ostrowski spotkali się w Kielcach z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego p. ANDRZEJEM BĘTKOWSKIM.

Przedstawiciele WKPZK poinformowali p. Marszałka o dotychczasowych osiągnięciach, najważniejszych inicjatywach oraz najbliższych planach Klubu. Przypomnieli także o organizowanej w grudniu br. Wigilii Świętokrzyskiej oraz tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym pod hasłem „Pokochaj Świętokrzyskie” (24 stycznia 2020).

           Przekazali również na ręce p. Marszałka gorące podziękowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za dotychczas udzielane wsparcie WKPZK w jego działaniach podejmowanych na rzecz integracji warszawskich kielczan ze swoją „małą Ojczyzną’’ – Ziemią Świętokrzyską.

           Nawiązując do listu skierowanego przez WKPZK do p. Marszałka w sprawie objęcia patronatem wydarzenia promocyjnego, jakim jest Spotkanie Noworoczne pod hasłem „Pokochaj Świętokrzyskie”, prezes   W. Osuchowski   poinformował, że zaplanowano je na dzień 24 stycznia 2020r. w salach recepcyjnych warszawskiego hotelu „Dom  Chłopa”.

           W ramach kolejnego Spotkania Noworocznego swoje osiągniecia gospodarcze, kulturalne oraz walory turystyczne i kuchnie regionalne zaprezentują: miasto i gmina Chęciny oraz gmina Sitkówka-Nowiny.

           Pan marszałek Andrzej Bętkowski potwierdził, iż tak jak w roku ubiegłym obejmie patronatem oraz wesprze skromnymi środkami finansowymi to ważne wydarzenie promocyjne.  

           W trakcie spotkania prezes WKPZK W. Osuchowski zgłosił propozycję, aby w przyszłości rozważyć możliwość zorganizowania w Kielcach Światowego Zjazdu Miłośników Ziemi Świętokrzyskiej oraz podjąć działania na rzecz reaktywowania na Kielecczyźnie Uniwersytetu Ludowego.

           Przedstawiciele WKPZK spotkali się również z p. Marcinem Piętakiem dyrektorem Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Uzgodniono skład zespołu roboczego, który będzie koordynował realizację wspólnych inicjatyw promocyjnych, w tym Spotkania Noworocznego – „Pokochaj Świętokrzyskie”.

           Rozważano również pomysł zorganizowania w Warszawie dużej imprezy kulturalno – turystycznej (Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście), przybliżającej warszawiakom historię, tradycję, walory turystyczne i sukcesy gospodarcze regionu świętokrzyskiego.

 

             Opracowała: Ewa Osuchowska