Blog

Stanisław Bartos, wieloletni prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, nie żyje

„ Każdy człowiek zostawia po sobie ślad,

Jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość …” 

 

 

           STANISŁAW BARTOS urodził się i wychował w Ossie, w miejscowości położonej na granicy Mazowsza i Kielecczyzny. Ukończył Szkołę Podstawową i Technikum Ekonomiczne w Lipinach. Był uczniem i wychowankiem dr Heleny Spoczyńskiej, założycielki oraz wieloletniej dyrektorki szkoły „narodzonej w konspiracji”.

           Tytuł magistra inżyniera uzyskał kończąc studia pedagogiczne i techniczno-rolnicze w Krakowie. Pracował na stanowiskach kierowniczych w spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”. Pełnił funkcję sekretarza przysposobienia spółdzielczego w Kielcach. Piastował wiele odpowiedzialnych stanowisk w instytucjach wojewódzkich i centralnych. Od 1975r. kierował Zarządem Wojewódzkiego Związku Organizacji Rolniczych w woj. tarnobrzeskim. Od 1978r. pracował w Warszawie m.in. jako doradca wicepremierów odpowiedzialnych za rolnictwo. W 1994r. współtworzył Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pełnił obowiązki wiceprezesa Zarządu Głównego Dyrektora Biura Kontroli Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. W latach 1996 –2001 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie jako doradca ekonomiczny. Przez 52 lata społecznie pełnił funkcję prezesa Związku Koła Wychowanków Szkół Lipińskich.

          Jego życiową dewizą było hasło głoszone przez dr Helenę Spoczyńską: „Człowiek jest tyle wart ile może pomóc – dać drugiemu człowiekowi”. Dlatego całe swoje życie poświęcił na różnorodną działalność społeczną, służąc w rozwiązywaniu problemów instytucjonalnych i regionalnych, a przede wszystkim starając się pomagać ludziom.

           W 1987r. zainicjował powstanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, zorganizował go oraz stał na jego czele jako prezes do 2013r., a następnie został wybrany  prezesem honorowym WKPZK.

      W swoim tomiku wierszy „Strofy Spełnionych Marzeń” pisał, cyt.  

 „Ziemia Kielecka ocalała

Bo miłość do niej wieczna jest

Ona wyznacza wielkie cele

I im ma służyć każdy gest

Od prapoczątku do wieczności”  

 

       Był Człowiekiem pogodnym, towarzyskim i uśmiechniętym, ale równocześnie niezwykle stanowczym oraz konsekwentnym w walce o interesy ziemi świętokrzyskiej. Zapisał piękną kartę w skutecznej obronie Województwa Świętokrzyskiego przed likwidacją. Angażował się w rozwiązywanie ważnych problemów dla regionu świętokrzyskiego. Przez ponad 25 lat, będąc prezesem WKPZK, promował Kielce oraz ziemię świętokrzyską  na spotkaniach, seminariach, konferencjach i odczytach, prezentując w Warszawie piękno regionu świętokrzyskiego, jego walory turystyczne, produkty regionalne, także perspektywy rozwoju świętokrzyskiego biznesu, przemysłu, szkolnictwa i kultury. To dzięki Niemu, na corocznych Spotkaniach Noworocznych, setki warszawiaków mogło podziwiać piękne występy ludowych zespołów z kielecczyzny oraz poznawać regionalną kuchnię.

 

 

Stanisław Bartos – honorowy prezes WKPZK został odznaczony w 2018r., przyznawaną po raz pierwszy w historii WKPZK, statuetką „Przyjaciela Ziemi Świętokrzyskiej”, za wybitne osiągnięcia w promocji Ziemi Świętokrzyskiej.  

 

          Stanisław Bartos był członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich – Oddziału w Kołobrzegu oraz honorowym członkiem Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich.  Jest autorem książek: „W służbie rodzinnej ziemi”, „Ks. Jan Zieja - W służbie Bogu i Ludziom”, „Niepokonana Szkoła Lipińska w oczach Absolwentów”, opracował dwie broszury: „Odsłonięcie i poświęcenie obrazu Matki Boskiej Osskiej – Matki Pojednania”, „ Ks. Jan Zieja powraca do swoich” .

         Szczególne znaczenie w jego dorobku mają tomy poetyckie: Słoneczne powroty, Niedokończone tęsknoty, jak również Strofy spełnionych marzeń. Uczestniczył w kilku dorocznych antologiach z serii „Nadmorskie Spotkania Literackie” (2015 – 2019) oraz pt. Kazimierskie spotkania literackie.

          Długie, przebogate w ciekawe zdarzenia życie Stanisława Bartosa to doświadczone dotkliwą biedą dzieciństwo, lata pracy zawodowej, dopełnione pasją społecznego zaangażowania, aż po okres - z chwilą przejścia na emeryturę - uwieńczony twórczością pamiętnikarską i literacką.   

 

Dziś żegnamy Przyjaciela, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci !

prezes Wiesław Osuchowski wraz z Zarządem WKPZK

                          oraz

Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy WKPZK

 

        

„ Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci”

                                  Wisława Szymborska

 

 

 

 

 Zarząd Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej informuje, że msza żałobna  w intencji śp. Stanisława Bartosa zostanie odprawiona we wtorek tj. 25 sierpnia o godzinie 11.00 w kościele rzymskokatolickim pw. św. Jadwigi i św. Stanisława w Odrzywole pow. Przysucha.