Nov 07, 2016

Angielski Drodzy Członkowie WKPZK,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wolą członków Klubu wznowione zostały regularne spotkania klubowe w pierwsze czwartki miesiąca w siedzibie Klubu o godzinie 17.00.


Serdecznie zapraszamy do licznego udziału...

Nov 07, 2016

Angielski 03.06.2016r. w filii Muzeum Niepodległości – w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, odbyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej ze znanym kieleckim rzeźbiarzem Gustawem Hadyną.
Ponad 60 osób przybyło, aby obejrzeć prace artysty zgromadzone na wystawie zatytułowanej Ojcom naszym, zorganizowanej w związku z 50-leciem pracy twórczej Gustawa Hadyny.

Nov 07, 2016

ANGIELSKI Koleżanki i Koledzy, mam zaszczyt poinformować, że w dniu 10 września 2013 r. odbyło się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc spotkanie Zarządu WKPZK z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Adamem Jarubasem. Z ramienia Klubu udział wzięli: prezes J. Jaskiernia, honorowy prezes S. Bartos, wiceprezes R. Zbróg, sekretarz R. Kowalczyk, skarbnik M. Łubianka, członkowie Zarządu: J. Mazur, J. Okoń, S. Skrzypek i A. Zieliński oraz J. Baratyński i A. Łubianka. Obecni byli: dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału ARiMR, M. Kędzierska, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, J. Karpiński oraz M. Chłodnicki z ARiMR O/Kielce. J. Jaskiernia poinformował o składzie nowego kierownictwa Klubu, o funkcjach Klubu (m.in. angażowaniu się Klubu w sprawy istotne dla województwa świętokrzyskiego) i planach na najbliższą przyszłość oraz o przygotowaniach do spotkania noworocznego w dniu 17 stycznia 2014 (Dom Chłopa), którego współorganizatorem będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A. Jarubas podziękował Klubowi za dotychczasową aktywność. Podkreślił rolę Klubu we wspieraniu spraw istotnych dla rozwoju województwa świętokrzyskiego i w działaniach prospołecznych, a także wyraził wsparcie Zarządu Województwa dla organizacji spotkania noworocznego. A. Jarubas pozytywnie odniósł się do idei, by na forum WKPZK zaprezentować strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której wzięła udział m.in. dyrektor M. Kędzierska, ustalono m.in.:

  • spotkanie noworoczne poprzedzone będzie w dniu 17 stycznia 2013 r. konferencją, na której ARiMR zaprezentuje efekty realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie świętokrzyskim;
  • w trakcie noworocznego spotkania przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk oraz osiągnięcia lokalnych grup działania, wspieranych przez ARiMR, m.in. w dziedzinie agroturystyki - w postaci prezentacji audiowizualnej i na stoiskach; do prezentacji na stoiskach zaproszone będą również zainteresowane samorządy i instytucje;
  • w dniu 10 października 2013 r. (czwartek)o godz. 17.00, na kolejnym spotkaniu klubowym, które odbędzie się w Polskiej Izbie Gospodarczej "Ekorozwój" (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 6/12), Marszałek A. Jarubas przedstawi kluczowe problemy strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego oraz obszary, gdzie oczekiwane jest wsparcie WKPZK.


Z najlepszymi pozdrowieniami Jerzy Jaskiernia