Blog

Dziewięćsił popłocholistny , sierpik różnolistny ...

Autor zdjęcia Nidy na wysokości Szczytnik: Jerzy Gruchała Autor zdjęcia Nidy na wysokości Szczytnik: Jerzy Gruchała

 

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej zwrócił się do Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

z prośbą o wsparcie eksperckie w zakresie wskazania roślin, które powinniśmy wybrać w odniesieniu do nowych nasadzeń na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Nasz projekt ma na celu ochronę bioróżnorodności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, tworzenie przyjaznych siedlisk dla zapylaczy, a także świadomości ekologicznej.

Poprosiliśmy w naszym piśmie o pomoc we wskazaniu roślin, które mogłyby się wpisywać w wymienione cele, a dodatkowo będą nawiązywać kulturowo czy historycznie do naturalnego krajobrazu Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Zapytaliśmy także o problemy z jakimi zmaga się obecnie Dyrekcja Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, w których moglibyśmy pomóc?

Poprosiliśmy także o przesłanie informacji o aktualnym stanie jakości wód w Zlewni rzeki Nidy oraz informacji o bioróżnorodności poszczególnych rzek tej Zlewni (Nida, Biała Nida, Czarna Nida, Łososina, Brzeźnica, Lubrzanka, Bobrza, Silnica, Mierzawa, Maskalis).

Odpowiedź Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych poniżej: