Blog

Klechdy w Wilnie

 

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich "Kalina" z Nietuliska Dużego przekazały na ręce kustosza Muzeum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

i kierownika artystycznego Polskiego Teatru w Wilnie p. Irenie Litwinowicz oraz członkom Klubu Literackiego (którzy mają swoją siedzibę w Piwnicy Literackiej w tymże Muzeum) nasze Klechdy świętokrzyskie.

KGW Kalina z Nietuliska Dużego promowały nasz świętokrzyski region i naszą polską literaturę w Litwie.

W ramach Narodowego Czytania Panie z KGW Kalina zaprezentowały treści powieści Elizy Orzeszkowej tuż nad samym brzegiem rzeki Niemen.

Nasze Klechy trafiły już do Biblioteki Parlamentu Europejskiego oraz były czytane na szczycie naszej Łysicy.

Już niedługo dodruk kolejnych egzemplarzy naszych Klechd.

W najbliższej przyszłości planujemy stworzyć drugi tom naszych Klechd.