Blog

Przyjęcie Orderu Orła Białego przez Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

– Przypomnienie idei Stefana Żeromskiego, zawartych w jego dziełach, w 100.lecie odzyskania niepodległości, odbieram jako bardzo pozytywne wydarzenie – mówi Roman Ostrowski, wiceprezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej, obecny na uroczystości przyjęcia Orderu Orła Białego przez Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Order przyznał Prezydent Rzeczpospolitej 11 października, a uroczystość przekazania orderu miała miejsce 20 listopada. Tego dnia obchodziliśmy również 93. rocznicę urodzin Żeromskiego.Było bardzo uroczyście.

– To ważne wydarzenie szczególnie dla nas, mieszkańców Świętokrzyskiego, miejsca, z którym w sposób szczególny związana jestta wielka postać polskiej literatury. Postać, która ponad wszelką wątpliwość zasługuje na wpisanie w kod kulturowy Ziemi Świętokrzyskiej – uważa Roman Ostrowski.

–Tożsamość naszą, w najszerszym znaczeniu tego pojęcia, tworzyć powinien przekaz, jaki dał nam ten wielki Polak w swoich dziełach. Spełnił ogromną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i myślę, że idee związane z tematyką społeczną, konstruowanie bohatera ideowca, społecznika działającego na rzecz innych – to wciąż aktualna sprawa. Jego twórczość nie starzeje się, każde kolejne pokolenie Polaków może czerpać z niej to, co jest sednem: wartość drugiego człowieka, wskazywanie dróg rozwoju, walka z biedą – podkreśla Roman Ostrowski.– Zatem nie dziwi fakt, że Stefan Żeromski, patriota, nie bez powodu nazywany „sumieniem polskiego narodu i polskiej literatury”,  twórca Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, znalazł się wśród kawalerów Orderu Orła Białego.