Blog

Gala Konkursu „ ZIELONY LAUR” – XIV edycja

20-go września 2019r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyła się Gala Konkursu „ ZIELONY LAUR” – XIV edycja.

            Uroczystego otwarcia dokonał oraz okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”, Krzysztof Zaręba (członek Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej).

           W Gali Konkursu „ZIELONY LAUR” uczestniczył prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, ambasador Wiesław Osuchowski.

           Konkurs „ZIELONY LAUR” jest ogólnokrajowym konkursem Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” mającym na celu wyróżnienie firm, samorządów, instytucji naukowych, organizacji i osób indywidualnych, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekorozwoju, propagowania lub wspierania ochrony środowiska oraz którzy w swojej działalności uzyskali szczególnie cenne rezultaty dla środowiska i gospodarki wodnej.

           Konkurs odbywa się w rocznych edycjach, kończących się wyborem laureatów kolejnej edycji Konkursu i wręczeniem im pamiątkowych statuetek, dyplomów lub medali pamiątkowych.

           Uczestnikami konkursu mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, naukową, statutową lub indywidualną w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, propagowania postaw ekorozwojowych, wytwarzania produktów i realizacji inwestycji lub wspierających swoimi działaniami lub oferowanymi produktami działania prośrodowiskowe.  

             Zakończeniem dorocznej edycji konkursu jest uroczysta Gala Konkursu „ZIELONY LAUR”, w której biorą udział laureaci, członkowie Izby i zaproszeni goście.

 

 

                                                                                                                Opracowała: Ewa Osuchowska