Dla osób chętnych do przystąpienia do Klubu zamieszczamy poniżej wzór deklaracji członkostwa Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Wypełniony i podpisany dokument prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail Klubu. * Wzór deklaracji do pobrania PDF*  * Wzór deklaracji do pobrania DOCX*       

Statut Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej - * do pobrania * 

 Zainwestuj w Świętokrzyskie Invest in Świętokrzyskie

Invest in Świętokrzyskie