Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej (WKPZK) zrzesza członków wywodzących się z terenu starej Ziemi Kieleckiej, położonej w widłach rzeki Wisły i Pilicy. Został utworzony w 1987 r. przez osoby, które związały swój los ze Stolicą, lecz emocjonalnie są nadal członkami społeczności lokalnej w miejscu swojego urodzenia. Klub nasz jest pełnoprawnym stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Klub w swoich założeniach jest apolityczny i skupia ludzi bez względu na ich poglądy, przekonania, chcących promować regiony starej Kielecczyzny w środowisku warszawskim. Do ważniejszych celów Klubu należą:

  • wspieranie przedsiębiorczości na Kielecczyźnie,
  • kultywowanie tradycji folkloru kieleckiego,
  • pogłębianie wiedzy o regionach Ziemi Kieleckiej,
  • propagowanie walorów turystycznych regionów,
  • integracja ludzi związanych z Ziemią Kielecką,
  • promowanie regionów Kielecczyzny.

W swojej działalności Klub stara się wykorzystać najciekawsze inicjatywy swoich członków, umożliwiając im realizację różnorodnych zadań społecznych. Poprzez działalność w naszym stowarzyszeniu staramy się też integrować ludzi wywodzących się z Ziemi Kieleckiej, którzy być może nie mieliby możliwości spotkać się w innych okolicznościach. Jeżeli Państwu odpowiadają określone cele naszego stowarzyszenia, jeżeli chcielibyście Państwo współuczestniczyć w pracach Klubu, współpracować z nami na co dzień, jeżeli widzicie w Klubie miejsce dla siebie i dla swoich bliskich, prosimy – skontaktować się z nami, zapiszcie się do nas, a jeżeli złożyliście już deklarację przynależności to zapraszamy do czynnego udziału.

Członkowie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej tworzą w Warszawie „Małą Kielecką Ojczyznę”, licząca ponad 300 osób. Stanowimy zatem zwartą rodzinę Kielczan pomagająca sobie wzajemnie oraz swoim regionom. Ziemia Kielecka jest już wspomnieniem, jest historycznym uwarunkowaniem i rozciąga się od Wisły do Pilicy. Należy nadmienić, że korekty administracyjne województw nie miały i nie mają żadnego znaczącego wpływu na terytorialny zakres działalności Klubu. Według naszego rozeznania, Kielczan aktualnie zamieszkałych w Warszawie jest bardzo dużo. Pragnieniem Zarządu Klubu jest utrzymanie systematycznych przyjacielskich kontaktów między sobą i stałej więzi z naszą rodzinną Ziemią. Większa grupa to większa rodzina mogąca więcej pomóc sobie i swoim regionom, z których się wywodzimy.


„NIE MA OJCZYZNY BEZ KIELECCZYZNY”