Blog

Nasz Tomek Profesorem UW

 
TADAM! ? Drodzy członkowie, przyjaciele i sympatycy WKPZK spieszymy powiadomić Was o fantastycznej wiadomości.
Nasz Kolega Tomek Wites, członek zarządu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej został PROFESOREM Uniwersytetu Warszawskiego!
Tomku proszę przyjmij nasze najszczersze gratulacje!!
 
 
Tomek pochodzi z Pińczowa na Ponidziu (tu mała prywata - Tomek to mój serdeczny kolega z przysłowiowej szkolnej licealnej ławki - Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie? - przypis Prezesa WKPZK ? )
 
Poniżej informacja z profilu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW ?:
Niezmiernie miło nam poinformować, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Witesa na stanowisku profesora uczelni.
Tomasz Wites - to geograf, kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej. Długoletni członek i wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego. To również członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Laureat licznych nagród i wyróżnień, przyznanych za działalność naukową lub dydaktyczną, w tym stypendysta tygodnika „Polityka” oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!
Zobacz: Uchwała nr 132 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni ( https://monitor.uw.edu.pl/.../6178/M.2022.94.U.132.pdf )
Źródło fotografii. Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat? https://wgsr.uw.edu.pl/.../popularyzacja/znane-nieznane-2/