dr inż. Małgorzata Gorzel, prof. Akademii Wincenta Pola w Lublinie, Prodziekan, Kierownik Katedry Kosmetologii

dr hab. Tomasz Wites, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej

dr Łukasz Kucharczyk, adiunkt w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

dr Krzysztof Korwin-Piotrowski, Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski. Reżyser, scenarzysta filmowy, dziennikarz, teatrolog i menadżer kultury. Dyrektor Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.

prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski, profesor nauk biologicznych, biochemik, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sportowiec, judoka, pisarz, podróżnik.

dr inż. Justyna Wójcik-Leń - nauczyciel akademicki, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Odnawialnej, Katedra Geodezji i Geomatyki, Politechnika Świętokrzyska. Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, samorządowiec, członek Klubu Polskich Dian.

dr Mirosława Braja

Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w specjalnościach: ekonomia międzynarodowa, ekonomika gospodarki żywnościowej i integracja europejska, uzyskała w 2014 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na podstawie pracy doktorskiej pt. „Konkurencyjność Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi na rynku Unii Europejskiej”.

 

dr inż Marcin Świątek, adiunkt w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, specjalista z zakresu hodowli małych przeżuwaczy. Zootechnik, przyrodnik, myśliwy. Główne obszary badawcze: ocena jakości produktów pochodzących od małych przeżuwaczy, 

wykorzystanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,  wykorzystanie małych przeżuwaczy w ochronie środowiska i pielęgnacji krajobrazu, rasy rodzime i ochrona zasobów genetycznych, edukacja przyrodnicza na terenach rolniczych, wykorzystanie zwierząt dzikich w ochronie środowiska i pielęgnacji krajobrazu. Prywatnie: mąż - prawdziwej dziewczyny z kielecczyzny :) , szczęśliwy tata oraz właściciel jamnika szorstkowłosego.

 

  

dr hab. Agnieszka Miernik prof. UJK, literaturoznawczyni, autorka mi. n. książki „Domeny wyobraźni: Andersen i Jung” oraz pewnej opowieści, która zagościła w „Klechdach świętokrzyskich”

dr Łukasz Baratyński - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, absolwent studiów MBA, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, obszar badań naukowych to prawa człowieka III generacji