Wodociągi Kieleckie sp. z o. o. http://wod-kiel.com.pl/index,1.html

Bank Spółdzielczy w Kielcach http://bskielce.com.pl/

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach WDK http://www.wdk-kielce.pl/

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. http://www.karabelack.pl/ (Kielce)

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa http://www.osmwloszczowa.com.pl/

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego http://www.sejmik.kielce.pl/