Dla osób chętnych do przystąpienia do Klubu zamieszczamy poniżej wzór deklaracji członkostwa Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Wypełniony i podpisany dokument prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail Klubu   

Wzór deklaracji do pobrania (PDF)

 

Statut Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej - * do pobrania * 

 Zainwestuj w Świętokrzyskie Invest in Świętokrzyskie

Invest in Świętokrzyskie