Numer konta bankowego:
PKO S.A. 83 1240 6175 1111 0000 4575 9901


Jedyną formą finansowania działalności WKPZK są składki członkowskie. Członkowie zobowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie indywidualni

Składka roczna dla członków naszego Stowarzyszenia wynosi: 200 zł

Instytucje / Firmy

Również firmy i instytucje zapraszamy do finansowego wspierania działalności WKPZK.

Emeryci/Młodzież/Studenci

Dla emerytów ulgowa składka roczna wynosi: 100 zł

Młodzież szkolną oraz studentów zapraszamy do współpracy bez żadnych opłat.

 

Dla osób chętnych do przystąpienia do Klubu zamieszczamy poniżej wzór deklaracji członkostwa Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Wypełniony i podpisany dokument prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail Klubu   * Wzór deklaracji do pobrania *.