Blog

Nowe otwarcie w Oddziale ZLP w Kielcach

Jako stary wiekiem ale młody stażem członek Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, z ogromną przyjemnością pragnę zawiadomić szanownych kolegów klubowych o zmianach w Zarządzie Oddziału Kieleckiego Związku Literatów Polskich. Obie te organizacje łączy oczywiście forma prawna, jaką jest stowarzyszenie, ale prawdziwym wspólnym mianownikiem jest działalność na rzecz wspaniałej i pięknej Ziemi Świętokrzyskiej w takich obszarach jak: kultura, oświata i edukacja.

Październikowe walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze było szczególnie ważne, gdyż w ostatnim roku upływającej kadencji Oddział w Kielcach poniósł wielką stratę, jaką było odejście na zawsze wieloletniego prezesa Stanisława Nyczaja oraz wiceprezesa Jana Lechickiego. To dzięki nim nasza kielecka społeczność literacka była niewątpliwie jednym z najbardziej prężnie działających oddziałów terenowych w kraju. Mając pełną świadomość, że niełatwo będzie kontynuować dzieło poprzedników, walne zebranie po burzliwych obradach powierzyło godność prezesa Annie Zielińskiej-Brudek, a piszącemu te słowa funkcję jednego z dwóch wiceprezesów.

Nowy zarząd pod przewodnictwem koleżanki Anny dziarsko zabrał się do pracy i… mamy już pierwsze efekty. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku nastąpi otwarcie nowej siedziby naszego oddziału. Gdzie i kiedy, to na razie tajemnica, ale zaprosimy przedstawicieli Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, na uroczystą imprezę. W ostatni czwartek w Bibliotece Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się przemiłe spotkanie z młodzieżą, na którym Pani Prezes, a także wiceprezes Benedykt Kozieł, no i ja, mieliśmy okazję do zaprezentowania swojej twórczości. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, co nas bardzo ucieszyło, albowiem bez dopływu młodych talentów społeczność literacka będzie miała charakter schyłkowy.

Nowy zarząd ma wielką nadzieję na owocną współpracę i wymianę doświadczeń z Warszawskim Klubem Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, aby słowami i czynami sławić ten wspaniały region Polski.

 Bogusław Wiłkomirski

 Wiceprezes Oddziału Kieleckiego ZLP

 Na zdjęciu prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski