Blog

Rozmawiamy o naszym województwie

Co za dzień! Warszawski Klub Przyjaciół Kieleckiej zaprosił mnie do współpracy i członkostwa w Klubie. I na pierwszy ogień od razu odpowiedzialne zadanie Rozmowy jubileuszowe z okazji 35-lecia Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Cykl wywiadów zainaugurowała rozmowa z Panem Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezydentem RP w latach 1995-2005 , dzięki któremu w ogóle możemy mówić o województwie świętokrzyskim.

Drugim rozmówcą był prof. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były Prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, który podkreślił rolę Stowarzyszenia (WKPZK) w walce o Uniwersytet w Kielcach i rozwój edukacji na poziomie wyższej uczelni .

Oprócz rozmów i wspomnień nie zabrakło namacalnych akcentów regionalnych. Przemysław Saltarski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia miał w klapie marynarki przypinkę z herbem Gmina Nowiny, Prezydent Kwaśniewski z okazji zbliżających się urodzin otrzymał filiżanki Porcelana Ćmielów, prof. Jaskiernia pozdrowił mieszkanki i mieszkańców Pacanowa. Wkrótce kolejne nagrania. 

Karolina Kępczyk

 

 

 

  

Z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim Krzysztof Korwin Piotrowski Dyrektor Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.