Blog

Zapraszamy na promocję naszej książki (Kielce 15 XII 2022 r.)

Mamy to!

Nasza książka pn. Klechdy świętokrzyskie już wydrukowana!

Premiera książki będzie miała miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim 16 grudnia br., godz. 16.00 (Ostrowiecki Browar Kultury).

W Kielcach (15 grudnia br., godz. 17.00) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbędzie  przedpremiera naszych Klechd świętokrzyskich. Zapraszamy.

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej jest wydawcą tej publikacji.

 

Redakcja antologii Zbigniew Masternak, projekt okładki Mariusz Moroz, korekta Jarosław Nowocień, skład Marek Jadczak.

 

PS

Serdeczne podziękowania dla naszych darczyńców:

Powiat Ostrów Świętokrzyski

ks. Adam Zelga

dzięki którym mogła ukazać się ta publikacja.