Blog

Konkurs rozstrzygnięty

We wrześniu 2022 r. Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej ogłosił rozpoczęcie Konkursu wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej pt. „Różne oblicza Ziemi Świętokrzyskiej – piękno odkryte i zasługujące odkrycia”. Konkurs honorowym patronatem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Celem Konkursu przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim było upowszechnianie wiedzy o zróżnicowaniu przyrodniczym i społeczno-gospodarczym Ziemi Świętokrzyskiej, utożsamianej terytorialnie z obszarem województwa świętokrzyskiego.

Konkurs składał się z przygotowania prac pisemnych na zaproponowane tematy:

  1. Ukryte i nieoczywiste piękno Ziemi Świętokrzyskiej.
  2. Co zostało z dawnych tradycji regionalnych? Współczesne świętowanie na Ziemi Świętokrzyskiej.
  3. Zagrożone piękno Ziemi Świętokrzyskiej. Jak możemy je ochronić?
  4. Ziemia Świętokrzyska we wspomnieniach naszych dziadków.

oraz drugi etap w formie quizu realizowanego on-line.

Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący - prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Tomasz Wites oraz członkowie: Ewa Matuszczak, Małgorzata Smolarska, prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski w dniu 20 stycznia 2023 r. zakończyła drugi etap konkursu. Komisja Konkursowa pierwsze miejsce przyznała Publicznej Szkole Podstawowej w Jadownikach (gm. Pawłów) oraz wyróżniła Szkołę Podstawowa w Szumsku (gm. Raków).

Poznanie Uczestników Konkursu było ogromnym zaszczytem i przyjemnością. Zaangażowanie tych uczniów dowodziło szacunku dla wiedzy o pięknie ziemi świętokrzyskiej a włożony wkład pracy, poświęcenie, wytrwałość i zaangażowanie nauczycieli tych uczniów jest godne podziwu.