Blog

Profesor Jacek Dach w naszym Klubie

Dbamy o środowisko - prof. Jacek Dach w naszym Klubie!

Do Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej dołączył prof. dr hab. inż Jacek Dach - Kierownik Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego.

Prof. Jacek Dach został powołany przez Minister Klimatu i Środowiska Panią Annę Moskwę na członka Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu.

Do zadań Rady Koordynacyjnej należy w szczególności monitorowanie realizacji postanowień Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, którego celem jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Porozumienie i działanie Rady Koordynacyjnej mają pomóc w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce. W skład Rady Koordynacyjnej wchodzi co najmniej 21 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw klimatu (źródło: puls.edu.pl)

Profesor Jacek Dach prywatnie pochodzi z naszego świętokrzyskiego Jędrzejowa. W najbliższym czasie (13 kwietnia br.) prof. J. Dach będzie reprezentował Nas w Kielcach podczas Debaty Oksfordzkiej - debata będzie dotyczyła przyszłości województwa świętokrzyskiego - w tym również ochrony środowiska w naszym regionie.