Blog

O przyszłości województwa

.

Na zaproszenie Europejskiej Agencji Rozwoju wzięliśmy udział w debacie oksfordzkiej poświęconej przyszłości województwa świętokrzyskiego.

Debata obyła się 13 kwietnia br. w Kielcach na terenie Targów Kielce.

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej wypowiadał się wyłącznie merytorycznie w sprawach dotyczących nauki oraz potencjału energetycznego województwa świętokrzyskiego.

Nasz Klub był reprezentowany w tym wydarzeniu przez prof. dr hab. Jerzego Jaskiernię Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

oraz przez prof. dr hab. inż. Jacka Dacha Kierownika Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Link do pełnego zapisu z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=jzLdHnm_WUs