Blog

Wyniki Konkursu

 

.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż „Jest u mnie kraj…”,

 

 

Protokół z zebrania komisji konkursowej z 4 września 2023 r.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż pod hasłem „Jest u mnie kraj…”, organizowanego w ramach Festiwalu Literatury. Fakt, biografia, dokument, w składzie:

prof. dr hab. Janusz Adamowski – przewodniczący jury

Stanisław Zawiśliński

Rafał Hetman

Anna Król

poddało ocenie 66 prac zgłoszonych do konkursu i ustaliło następującą kolejność przyznanych nagród:

 

Miejsce I: „Zatrzymać pod powiekami” (godło KRATER)

Miejsce II: „Wstyd” (godło PLISZKA)

Miejsce III: „Rabin i hostie” (godło NICOSIA)

 

Jury przyznało również wyróżnienie dla pracy: „Taborety”, godło URIASZ”.

 

Po otwarciu kopert okazało się, że pierwszą nagrodę otrzymała Agata Niebudek-Śmiech z Kielc (godło KRATER), drugą – Violetta Nowakowska z Rakowa, woj. dolnośląskie (godło PLISZKA), trzecią – Stanisław Zasada z Poznania (godło NICOSIA), wyróżnienie - Marcin Chmiel z Warszawy (godło URIASZ).

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Nagrody będą wręczone podczas Festiwalu Literatury. Fakt, biografia, dokument, który odbędzie się w Sandomierzu 23 września.