Blog

Nowa energia w WKPZK

 

Dziś do naszego Teamu dołączył Łukasz Kucharczyk.

Łukasz Kucharczyk jest doktorem nauk humanistycznych i adiunktem w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Autor monografii naukowej pt. Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i krytycznoliterackich traktujących o polskiej literaturze współczesnej. Prowadzi zajęcia z zakresu polskiej literatury współczesnej, krytyki literackiej, literatury fantasy i science ficton oraz metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Współpracownik kilku czasopism literackich, m. in. „Nowe Książki”, „Nowy Napis” i „Topos”. Juror w konkursach literackich. W swojej pracy badawczej zajmuje się polską literaturą fantastycznonaukową, fantastyczną oraz polską krytyką literacka. Pracuje również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. W 2022 roku zadebiutował jako pisarz zbiorem opowiadań fantastycznych pt. Granty i smoki. Swoje opowiadania publikuje w antologiach i czasopismach.

Laureat Chrysalis Award Europejskiego Stowarzyszenia Science Ficton dla najbardziej obiecujących debiutów, nominowany do Śląkfy 2023 w kategorii Twórcy Roku, nominowany do Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla.

W tym roku ukaże się jego książka poświęcona twórczości Jacka Dukaja.

 

dr Łukasz Kucharczyk jest również autorem jednej z klechd "Drzewo życia" w naszych Klechdach świętokrzyskich.

W Warszawskim Klubie Przyjaciół Ziemi Kieleckiej dr Kucharczyk będzie wpierał nas m. in. merytorycznie w organizacji kolejnej edycji naszego Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż "Jest u mnie kraj ...".

 

Łukasz Kucharczyk pochodzi ze Starachowic. Urodził się w 1990 r.