Blog

Kielce w Warszawie

4 października 2017 r. w warszawskiej kawiarni muzycznej Nowy Świat Muzyki prawie 150 członków i sympatyków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej spotkało się z przedstawicielami władz miasta Kielce. Do znanego, klimatycznego lokalu przy ulicy Nowy świat 63 WKPZK zaprosił dwóch zastępców Prezydenta Kielc: p. Andrzeja Syguta i p. Tadeusza Sayora. Gościom towarzyszył dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Kielcach, p. Artur Sobolewski. 

Wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wydziały: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Komunikacji oraz Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Wiceprezydent Kielc Tadeusz Sayor nadzoruje zadania realizowane przez wydziały: Inwestycji, Rozwoju i Rewitalizacji Miasta oraz Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Wiceprezydenci Kielc zapoznali zebranych ze strategią rozwoju miasta na najbliższe lata. Do priorytetowych wyzwań należą:

 • Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
 • Budowa Regionalnego Portu Lotniczego
 • Zatrzymanie odpływu młodych ludzi
 • Rozwój szkolnictwa wyższego i współpraca biznesu z nauką
 • Rozwój funkcji targowo-wystawienniczych - Kielce są drugim ośrodkiem targowym w Polsce, a Targi Kielce są istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego
 • Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Rozwój terenów inwestycyjnych i przyciągnięcie inwestorów
 • Promocja gospodarcza i turystyczna miasta - Kielce do tej pory nie posiadały strategii promocji gospodarczej ani turystycznej
 • Rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego - Kielecki Park Technologiczny jest instytucją już aktywnie się rozwijającą i wspierającą rozwój  przedsiębiorstw innowacyjnych
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój miasta
 • Wsparcie przedsiębiorców działających w Kielcach
 • Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Rozwój specjalizacji medycznej na bazie współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Zespolonym.

Uczestnicy spotkania zadawali szereg pytań dotyczących m.in.: szerszego wykorzystania funduszy unijnych na infrastrukturę  (dworce: autobusowy i kolejowy), bardziej aktywnej promocji możliwości turystycznych regionu, podjęcia działań na rzecz reaktywacji Uniwersytetu Ludowego w Ameliówce  k/ Kielc, problemów związanych z reprywatyzacją w Kielcach, podjęcia działań zmierzających do pozyskania stałej siedziby WKPZK przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie (siedziba Centrum promocji Kielc i regionu świętokrzyskiego), promocji przedstawicieli środowiska literackiego poprzez ściślejszą współpracę z oddziałem Związku Literatów w Kielcach.

Spotkanie uświetnił występ utalentowanego kieleckiego pianisty Jana Bieniasza, który  zaprezentował‚ utwory Chopina, Liszta, Beethovena i Debuss'ego. Jan Bieniasz jest laureatem licznych konkursów pianistycznych, w tym m.in.: XXIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "Flame" w Paryżu (2013r.) oraz V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. M. Moszkowskiego (2013r.) oraz trzykrotnym laureatem nagrody Samorządu Województwa Kieleckiego. Występował  również w Warszawie w Filharmonii Narodowej  oraz w Zamku Królewskim.

Na zakończenie spotkania prezes WKPZK W. Osuchowski przypomniał‚ że jest ono kontynuacją nowej formy działania Klubu - Salonu Osobowości, którego inauguracja odbyła się 25 marca 2017r. w Kielcach z udziałem solisty Opery Warszawskiej Andrzeja Zagdańskiego. WKPZK promuje w Salonie Osobowości osoby związane z ziemią kielecką, które osiągnęły szczególne sukcesy w dziedzinach takich jak: kultura, nauka, sport, administracja czy biznes. Ponadto prezes poinformował o wydarzeniach planowanych w najbliższym czasie, tj.: Opłatku Świętokrzyskim, który  zostanie zorganizowany w grudniu br. oraz wielkiej promocji gmin zlokalizowanych wokół Świętego Krzyża pod hasłem "Zakochaj się w Świętokrzyskiem", planowanej na luty 2018 r. w siedzibie NOT przy ul. Czackiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. byli prezesi WKPZK p. Stanisław Bartos oraz prof. Jerzy Jaskiernia, były poseł na Sejm RP p. Michał Chałoński, ambasador Tadeusz Strójwąs, generał Gustaw Maj, były wicepremier Józef Tejchma, dr Ryszard Ślązak oraz pisarz Jan Chruśliński. Uczestnicy spotkania, przy tradycyjnej lampce wina, dzielili się swoimi refleksjami i opiniami z władzami samorządowymi Kielc. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że spotkanie upłynęło w niezwykle serdecznej, prawdziwie kieleckiej, atmosferze.

 

Opracowała: Ewa Osuchowska

fot.: Wiesław Sumiński - Agencja INTER-FOTO-PRESS

 

Informacja o spotkaniu również na stronie Urzędu Miasta Kielce: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,18036,o-kielcach-w-stolicy.html