Blog

Konkurs poezjii

Serdecznie zapraszamy do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM " O LAUR ADAMA - 2024 ".
 
Warszawki Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej patronuje temu wydarzeniu oraz jest fundatorem jednej z nagród.
 
Wręczenie nagród podczas I edycji Konkursu "O Laur Adama"
 
 
I. Organizatorami II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " O Laur Adama - 2024 " jest Adam
Jarubas - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne " Beldonek
" w Pińczowie.
 
II. Cel konkursu: inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich,
popularyzacja twórczości poetyckiej.
 
III. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej
publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Jury oceni jeden z nadesłanych wierszy.
 
IV. Tematyka i forma utworów jest dowolna.
V. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich
dołączona koperta z tym samym godłem w adresie, zawierająca w zaklejonej kopercie kartkę z
danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, ewentualnie numer telefonu ).
Prace należy przesyłać w 4 egzemplarzach.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie podpisanego przez autora oświadczenia o
następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin I I
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Adama - 2024”. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych
w regulaminie.”
VI. Jury powołane przez organizatora w składzie:
Adam Gwara
Adam Ochwanowski
Adam Ziemianin
oceni nadesłane utwory oraz przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
I - 1000 zł.
II - 700 zł.
III - 500 zł.
oraz trzy wyróżnienia po 300 zł.
Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na plakacie poetyckim i na portalach
literackich
VII. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie: www.jarubasadam.pl i na portalach
kulturalnych
Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 marca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego)
na adres: Biuro Poselskie Adama Jarubasa 25 - 363 Kielce, ul. Wesoła 47/49 , z dopiskiem „O Laur
Adama "
lub dostarczyć do siedziby organizatora.
VIII. Patronem medialnym Konkursu jest Gazeta Kulturalna i Radio z Qlturą, a patronem
honorowym - Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
IX. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród drogą
mejlową bądź telefoniczną. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia
nagród
X. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub do Adama
Ochwanowskiego - tel. 660 271 154
XI. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i
cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez
honorarium autorskiego.
XII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Stowarzyszenie
Kulturalno - Historyczne Beldonek w Pińczowie
2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska, email oraz adres
do korespondencji uczestników.
3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i
możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej wycofaniem.
4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników turnieju oraz umożliwienie
powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.
5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie
później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.
6. Autor ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko ich
przetwarzaniu.
W I edycji "Konkursu o Laur Adama" Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej reprezentowała Klaudia Piwowarczyk