Blog

Wizyta w Domu Opieki Św. Brata Alberta "Nasze Gospodarstwo" w Skoszynie - 1% podatku

W dniu 30 września 2017 r. przedstawiciele WKPZK - Prezes Honorowy Stanisław Bartos oraz wiceprezes Andrzej Zieliński – odwiedzili Dom Opieki Św. Brata Alberta "Nasze Gospodarstwo" w Skoszynie na Kielecczyźnie.

Wsparcie tego domu opieki dla ludzi starszych, samotnych, bezdomnych czy niepełnosprawnych jest już od wielu lat jednym z obszarów działalności naszego Klubu a w kwietniu 2017 r. plan kontynuacji wsparcia został potwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Celem wizyty było spotkanie księdzem Janem Mikosem, założycielem i Prezesem schroniska, przekazanie efektów zorganizowanej ad hoc zbiórki przedmiotów dla pensjonariuszy oraz dyskusja na temat potencjalnych potrzeb domu opieki. Główna potrzeba księdza Jana to finanse, które mogłyby zostać przeznaczone na pełniejszą opiekę pielęgniarską dla pensjonariuszy oraz zatrudnienie specjalisty z zakresu fizjoterapii uprawnionego do wykorzystania sprzętu zabiegowego i rehabilitacyjnego, który jest już w posiadaniu schroniska. Niestety dla naszego Stowarzyszenia finansowa forma pomocy jest niezwykle trudna do zorganizowania pod względem formalno-prawnym. Określenie innych potencjalnych form pomocy ma być przedmiotem dyskusji podczas najbliższego zebrania Rady Domu Opieki a wyniki tej dyskusji mogą być pomocne w planowaniu działalności charytatywnej naszego Klubu.

Jedyną formą wsparcia, która została wskazana już podczas niniejszego spotkania, są różnego typu działania ze strony naszego Klubu i Klubowiczów promujące Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie jako organizację pożytku publicznego i zachęcające podatników do przekazywania swojego „1 procenta” właśnie na rzecz Domu Opieki w Skoszynie.

 

 

Możliwość wsparcia dla Domu Opieki w Skoszynie była tematem dyskusji podczas jednego z październikowych posiedzeń Zarządu WKPZK.
Zachęcamy członków i sympatyków WKPZK do przekazywania swojego 1 %.